۱۳۸۷ تیر ۲۲, شنبه


به بوسه گاه دریاوآسمان

پرندگان مهاجر میگذرند

ومن نیزغروب اینجا

به روزی دوباره آغاز میشود

نه شبتنها زبان آدمی

رنگ وبوی گرفته است

ورنه

زبان دریا وکوه

به هرکجای جهان یکی است

وباران وبادمرا روز وشبی نبوده است

من به ساعت 25 زیسته ام

به حریم نور


ای کاشفان عشق

علت امواج دریاها

به سینه های من نهفته است

نه بادها

وریشه های تمام تاکستانها

ازخاک شعرمن آب میخورد

نه ابرها


به بوسه گاه دریاوآسمان

پرندگان مهاجر میگذرند

ومن نیز


2-7-96

هیچ نظری موجود نیست: