۱۳۸۷ تیر ۱۲, چهارشنبه


شب

تپه های ساحلی

و اسبهای وحشی که بتاخت

از معابر تخیلم میگذرند

ومن گرد وخاک فرو نشسته

بر پیراهن رویایم را در بادها میتکانم


شب

مهتاب

وآغوش گشوده ساحل

به هلهله امواج


فانوسی به رهگذر باد میلرزد

پرنده ای بر گلبرگهای پرپر

پرمیزند

ومن در پشت تنهایی هزار ساله ام

با اشکی به گونه

میخندمتنها آدمی ست که میخندد

1995 هلند

هیچ نظری موجود نیست: