۱۳۹۰ دی ۱۹, دوشنبه

لحظه هایی ابدی
بر سر بال کبوترهایم
به افقهای سپید
بوسه میزد خورشید
و بناگاه از راه
کسی از ناپیدا
به سر ایوانم عطر تو را
همه سو روی سرم می پاشید
و من از روزنه قلعه تاریکی ها
پر گرفتم از خویش
به زمانهایی دور
آنشبی که من و تو در باران
لب ساحل بودیم 
پچ پچ و زمزمه ها
دوستت دارم ها


بر سر صخره و سنگ
موج میزد دریا
و تو در آغوشم 
عشق رویایی من ای لیلا

در پس بیشه ابر
ماه  روی سر ما پیدا بود
مثل این بود که او هم به جهان
عاشق و شیدا بود
گیسوانت به سر شانه من می رقصید
نفست در نفسم عطر تمام گلها 
به دل دنیا بود

بوی گندمزاران
به هوا می پیچید
تپش سینه تو در تپش سینه من می آمیخت
در فراخای سکوت
عطش لبهایم جام شراب
از سر میکده ی لبهایت می نوشید

من در آن لحظه سبز ابدی
راز پیچیده عالم همه را
در دو چشمت دل شب می دیدم
و به لب با همه بود و نبود
به بهشتی که خدا وعده به انسان میداد
سخت می خندیدم

تو بهشتم تو بهشت
رمز زیبایی ها
در جهانم بودی
روشنای سحر فرداها
جاودانم بودی
******
آی لیلا لیلا
چه کسی می پنداشت
دست بیرحم زمان
دشنه بر سینه من خواهد کاشت
و دل و جان مرا تیغ کشان
از تن زخمی و خون آلودم
همه بر خواهد داشت 

باد می پیچد سرد
 تیغ می اندازد
به دلم پنجه درد
و بناگاه  سر ایوانم
باز هم ناپیدا
عطر تو از همه سو می خیزد
و گل خاطره هایت آرام
به سر و صورت من می ریزد 

اشک در چشمانم 
به خودم می گویم :
شب چه می پندارد
تو نرفتی لیلا
عشق ما را هرگز
نتواند حتی پنجه مرگ
از دل و جان بکَند


تو شرابی تو شراب
توی بیداری و خواب
از تو من مستم مست
کهکشانی از نور
همه ذرات وجودم شده تو
به فراسوی تنی
در رگ و روح منی 
۱۳۹۰ دی ۱۲, دوشنبه

چه زیبایی
لطیف و گرم و گیرایی ، چه زیبایی چه زیبایی
طنین  آرزوهایی  ،  چه زیبایی چه زیبایی
ترنم های بیداری به نیزاران خواب آلود
افق هایی تماشایی  ،  چه زیبایی چه زیبایی
سرود آبشاران روی کهساران به شبگیران
سحرگاهانِ دنیایی  چه زیبایی چه زیبایی
درونم موج احساسی ، گل بارانی از یاسی
جهانی از شکوفایی چه زیبایی چه زیبایی
شبان نقره ای در برکه های روشن مهتاب
غزلهایی گوارایی  چه زیبایی چه زیبایی
من آن روحم که آواره ، دلی گشته دوصد پاره
مرا تنها تو ماوایی  چه زیبایی چه زیبایی
در اعماقم شکوه کهکشانهایی پر از نوری
کلید رمز شیدایی  چه زیبایی چه زیبایی
غرور کوههای خفته زیر بال خورشیدی
به چشمانم تو غوغایی  چه زیبایی چه زیبایی
نسیم ساحل سبزی به دیدار سپیداران
پر مرغان دریایی چه زیبایی چه زیبایی 
به اندوهان پر توفان ، به شادی های بی پایان
خیالم را می آرایی  چه زیبایی چه زیبایی
به شب راز سحرگان کویر تشنه ای باران
تو اقلیم اهورایی  چه زیبایی چه زیبایی
بهارانی به زیر بارش  برف زمستانی 
گل سرخی به رویایی چه زیبایی چه زیبایی