۱۳۹۱ مرداد ۱۳, جمعه

آزادی
ای همه بود و نبودم به جهان آزادی
آتش صاعقه در بیشه جان آزادی
کهکشانت همه لبریز به عطر گل سرخ 
بر لبانت غزل رود روان آزادی
پرتو نور به تاریک ترین تاریکی
گل خورشیدِ سحر تیره شبان آزادی
با پر و بال به خون خفته به هرم نفست 
 قمریان کنج قفس نغمه زنان آزادی
بی تو ذرات جهان تا به ابد خاموشند
تپش زندگی و روح و روان آزادی
لحظه ها با تو جهان معنی زیبایی هاست
جنگلی یاس دل صبحدمان آزادی
با تو من ضرب به نور ابدیت بشوم 
به فراسوی زمان شعله کشان آزادی
به سر دار تو را رقص کنان میخوانند
سربداران به زمستان و خزان آزادی
ای شراب ابدی راز همه مستی ها
خون توفنده رگ لاله وشان آزادی
اولین گام به راهت دل و جان باختن است
عاشقت با سر افتاده دوان آزادی


مهدی یعقوبی