۱۳۹۹ فروردین ۱۵, جمعه

دروغ و دروغ و دروغ و دروغبه لب روی منبر دعاتان دروغ
بهشت و جهنم خدا تان دروغ
سر و سینه کوبیدن و اشک و آه
عزاداری و کربلاتان دروغ
کتاب مقدس که دم می زنید
سپاس و ستایش، ثناتان دروغ
به سجاده تا مهر و تسبیح تان
رکوع و سجود و اداتان دروغ
به عمامه های سفید و سیاه
سر شانه هاتان عباتان دروغ
به هر قبله ای در جهان سر نهید
که تا مرشد و اولیاتان دروغ
جهنم که آن چهره زشت تان
همه وعده کبریاتان دروغ
به دستانتان پرچم تازیان
فغان و خروش و نواتان دروغ
قرمساق و دیوث و آدمکشید
لب و لوچه تا ناکجاتان دروغ
از این سرزمین گورتان گم کنید
قبا و عبا و لوا تان دروغ
نه رنگی و بویی که از میهنم
همه پشم و ریش و سراتان دروغ
به هر لقمه ای بر دهان خون ماست
سر سفره هاتان غذا تان دروغ
اصول و فروغ و ستون های دین
به هر خشت و آجر بناتان دروغ
لب جوی و حوری و جام شراب
احادیث از انبیاتان دروغ
دروغ و دروغ و دروغ و دروغ
در ایران دلیل بقاتان دروغ
مهدی یعقوبی

 

هیچ نظری موجود نیست: